News

Job Flexibility Helps Poor People Move to the Middle Class

A worker’s socioeconomic status often mirrors their parent’s, creating a different work environment could change that.

Atlantic_mobility

The Atlantic:  cited work by George-Levi Gayle and Limor Golan of Washington University in St. Louis; and Mehmet A. Soytas of Ozyegin University

 

 

What your company’s telecommuting policy has to do with your kids’ futures

According to a new research paper from the Federal Reserve Bank of St. Louis.

Boston_mobilityBoston Globe:  cited work by George-Levi Gayle and Limor Golan of Washington University in St. Louis; and Mehmet A. Soytas of Ozyegin University

 

 

Sürdürülebilirlik haritamız çıkıyor

TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi, ülkemizin sürdürülebilir gelişme çabalarına destek olmak amacıyla ‘Sürdürülebilir Kalkınma Forumu’nu (SKF) kurmuştu.

hurriyet_surdurulebilirlikHürriyet Daily Newspaper: interview with Hulya Turgut and Mehmet A. Soytas of Ozyegin University

 

 

 

Esnek iş çocuğa yatırım

“Kazançlarda nesiller arası korelasyonun kaynağı nedir?” araştırmasına göre, işte esneklik yoksa düşük gelirli ailelerin çocukları da düşük gelirli kalabiliyor. Dr. Mehmet Ali Soytaş ile araştırmanın çıktılarını konuştuk.

Hürriyet Daily Newspaper: interview with Dr. Mehmet A. Soytas of Ozyegin University

 

 

 

 

Şirketler çevreye karşı sorumlu üretimi teşvik etmeli

ÖZYEĞİN Üniversitesi-TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması’nın ilk sonuçları “Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması: Kimya Petrol, Kauçuk ve Plastik Sektörleri” başlıklı seminerde açıklandı.

Hürriyet Daily Newspaper: SKF Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Soytaş ve SKF Araştırmacısı Dr. Damla Durak Uşar tarafından “Sektörel Sürdürülebilirlik Araştırması” sunuldu.

personal webpage